אמנים בשירות המדע / ראיה –אור

אמנים בשירות המדע לקראת חנוכה אנו מתמקדים בנושא האור בעזרת ציירים וצלמת הממחישים את ההבדל בין אור לחושך ובין לבן ושחור ביצירותיהם. הנושאים מתאימים הן לגיל הגן והן לבתי הספר. כל נושא נפתח בדיון והצגת רפרודוקציות או גלויות, . הנושאים והציירים נבחרו על מנת לתמוך בתכנית האמנות בהלימה למדעים. נושאי מדע אפשריים בהקשר זה הם:…

אמנות / אלמוג לוי

אלמוג לוי – מדריכת מונטיסורי בגן של שלומית מקווה ישראל almoglevi16@gmail.com אמנות- אלמוג לוי החודש נתייחס לנושא “הרוח והאויר”. נושא המופיע גם בתכנית המדעים ועל כן ההתייחסות היא כפולה. בהיבט האמנותי  הילדים יתוודעו לצייר ויליאם טרנר ולצלמת שי גינות. שני האמנים  משקפים ביצירותיהם את ההתייחסות לרוח ולאויר. במדעים הילדים יתנסו בניסויים מדעים, הקשורים לאויר ולרוח…

אמנות בגיל הרך- דר’ שלומית אביב

אמנות בגיל הרך- דר’ שלומית אביב אמנות בגיל הרך ע”פ שיטת מונטסורי מדור מורחב זה ידריך בכל חודש איך ממחישים את שפת האמנות ואת אסטרטגיית החשיבה החזותית לילדים באופן מעשי. המדור יתייחס לעונות השנה בהלימה למדעים ,וגיאוגרפיה מתוך התוודעות אל ציירים, צלמים ופסלים. מדוע ללמד את שפת האמנות? העמדה הרווחת והמקובלת היתה לגבי אמנות בגיל…

אמנות

אמנות לפי שיטת מונטסורי שלום לכם, בכל חודש נציג את צייר החודש המתארח בגננו ואת הפעילות הנלוות. בגנים שלנו האמנות משולבת באסטרטגיית חשיבה חזותית המאפשרת דיון לפני העבודה המעשית. ראובן רובין ונחום גוטמן הינם ציירי החודש. שני הציירים ציירו בעיקר את נופה של הארץ ואת הדמויות אשר איכלסו אותה במהלך השנות הקמת המדינה. הציור הנדון…