סביבת לימוד בגן מונטסורי

סתיו בגן מונטסורי במקווה ישראל

הכיתה של החטיבה הצעירה של דרך הילד בשנת 2015