חדשותיוני 2018

ארכיון הספריה של  AMI

עורכת המגזין שלנו התבקשה על ידי ארכיון הספריה של  AMI  אשר מקום מושבו באמסטרדם ,הולנד,

 

לשלוח את ספרה “מונטסורי והילד במאה ה-21”, על מנת שיצורף לספריית מונטסורי הקיימת במקום בתוספת הקדשה…

כבוד גדול מבחינתנו….

 

רצ”ב ההקדשה…..

 

I am deeply honored to receive your invitation.

I wish to thank this distinguished academy which preserve and disseminate Dr. Montessori’s vision and teachings.

My book was written out of a sincere and authentic need to make the Montessori Method approachable and accessible for the Israeli public, professionals and private people alike.

As a lifelong learner and teacher myself, I felt it was my duty to do so for future Israeli generations. Particularly in this complex region of the world, I felt it is necessary to communicate an educational method which is full of respect for the child point of view, his or her abilities and talents. the Montessori’s teaching is characterized by sensitivity, listening and understanding of the child inner world. I believe that these create the bedrock upon which curiosity, compassion and tolerance can flourish. Traits that are deeply neglected in our time and place.

Sincerely yours

Dr. Shlomit Aviv