דצמבר 2018המלצות לספרים

ספר טאו מאת ניסים אמון

שאלות רבות מציג ספר הטאו לילדים.

שאלות שונות, אך לכולן תשובה אחת. בואו עימנו לגלות את סודו של הטאו. הצטרפו למסע שבו כל אחד יכול לקבל את אשר יחפוץ בו, אך רק בתנאי שיבקש להשתנות בעצמו. ניסים אמון, מורה וסופר, מלמד זן וטאו באי פארוס שביוון. ספר טאו זה הוא ספרו הראשון המיועד גם לילדים.

שלום  קטן על ידי ברברה קרלי, ספר צילום יפהפה

תמונות מרחבי העולם מלוות במסרים פשוטים על איך כולנו יכולים למצוא ולעשות שלום.

חינוך  ושלום ע”י מריה מונטסורי