פברואר 2018רעיונות מבריקים

ד”ר שלומית אביב

aviv.shlomit@gmail.com

צילום: אורן קאן-יוקאן סטודיו

שיפוץ צעצועים

עיבוד מתוך תכנית של משרד החינוך

הקמת תחנה לתיקון צעצועים של ילדים ולשכלולם .

ילדים אוהבים לשחק בצעצועים ונקשרים אליהם. המשחק בצעצועים מאפשר לילד לחוות

ולהביא לידי ביטוי חיצוני את עולמו הפנימי ומזמן לו חוויה שבה הוא המתכנן, המבצע והשולט

באירועים ובתוצאותיהם. התנסות בתיקון צעצועים יכולה לתרום להגברת תחושת המסוגלות

המתפתחת מתוך חוויות שליטה, התגברות על מכשולים והתמדה. העיסוק בשיפוץ צעצוע

החשוב לילד מזמן חשיפה והתנסות לתחומי המדע והטכנולוגיה. זוהי הזדמנות ללמוד כיצד

צעצועים בנויים, מורכבים ופועלים, ולחשוב כיצד לתקנם או לשפרם ולפתור בעיות. התכנון

והבנייה של מרחב קבוע המעודד תרבות של תיקון וצמצום צריכה – תחנה לתיקון ושכלול

צעצועים – מעניק למדריך  הזדמנות לשתף את הילדים בתהליך בניית מרחב בגן מתחילתו,

ובהמשך להזמינם להביא את צעצועיהם האישיים והאהובים לתיקון.

בבואכם להוביל את הפעילות המוצעת, חשוב להתייחס תחילה לשאלות

אלה שיעזרו לכם בתכנון וביישום:

כיצד ניתן לשלב ילדים בהקמת התחנה לתיקון צעצועים ובהפעלתה?

כיצד נדע לתקן צעצועים ובמי נוכל להיעזר?

אילו כלי עבודה המתאימים לילדי הגן דרושים לתיקון הצעצועים?

מה אפשר לעשות עם צעצועים שלא ניתן לתקן?

תיאור הפעילות: צעד אחר צעד…

בעת הקמת תחנת שיפוץ-צעצועים:

נספר לילדים על רעיון הקמת תחנת שיפוץ-צעצועים;

נגדיר ביחד עם הילדים את דרישות המרחב, החומרים והכלים הדרושים להקמת תחנה לתיקון

צעצועים;

נעודד ילדים לתאר, לצייר ולתכנן את התחנה כפי שהם מדמיינים אותה;

בסדנה הפתוחה יכינו הילדים דגם מוקטן של התחנה;

נתכנן מהם הכלים והחומרים הנדרשים לשיפוץ צעצועים )מספריים, דבק, חוטים, חבלים, ברגים,

גלגלים, קפיצים, סרטים, צבעים ועוד.

נקים את התחנה  בעזרת ילדים והורים;

נציע לילדים להכין שלט המודיע על תחנה לשיפוץ צעצועים בגן;

נאסוף עם הילדים וההורים חומרים וכלים וכן צעצועים לשיפוץ.

בעת תיקון הצעצועים

שימו לב: פעילות זו דורשת ליווי ותיווך של המדריך  או הורים למניעת מצבי תסכול

העלולים להיגרם בעת קושי או אכזבה מהתוצאה. הילדים מביאים צעצועים וחלקי צעצועים

לתיקון;

נעודד את הילדים להציע דרכים שונות לתיקון הצעצועים ולהביא חומרים וכלים לצורך תיקון

הצעצועים;

כל ילד שיבחר לתקן צעצוע יחליט מי ישתתף בתיקונו, או יבחר בעבודה עצמאית בתיווך המדריך

או ההורים;

נאסוף מידע ונחקור עם הילדים על אודות המבנה, החיבורים ופעולתם של צעצועים שרוצים

לתקן;

נאתר מה התקלקל בצעצוע, נתכנן כיצד לתקן, נבחר את החומרים ואת כלי העבודה;

נחשוב עם הילדים על דרכים לשינוי צעצועים שלא ניתן לתקן ויצירת צעצוע חדש מחלקי

צעצועים שהצטברו;

ילדים יוזמנו לצלם צעצועים לפני התיקון ואחריו;

נעודד את הילדים להביע בדרכים שונות הוראות לתיקון צעצועים;

הערכת התוצר: סיום התיקון יהיה בתיאור תהליך התכנון והבנייה יחד עם הילד, וקבלת משוב על

התוצר ועל התחושות שליוו את התיקון וקבלת התוצר המתוקן. במידת הצורך, מוסיפים חומרים

וכלי עבודה לפי המשוב וההחלטה של הילד

נשלב את תיקון הצעצועים בפעילויות קהילתיות המתקיימות בגן.

במסגרת הפעילות שיפוץ-צעצועים

הילדים יחקרו

מנגנוני פעולה של צעצועים לצורך תיקון או שכלול הצעצוע;

הילדים יגלו

תכונות של חומרים עץ, בד, פלסטיק, מתכת והתאמה של כלי עבודה לפעולות שונות לעבודה

עם חומרים;

הילדים יפתחו מיומנויות לעבודה עם חומרים וכלי עבודה; יצירתיות וכושר המצאה;

יכולת תכנון ובנייה של מרחב פעילות בגן תוך התנסות בהגדרת צרכים והעלאת רעיונות כמענה

לצרכים;

חשיבה לצורך קבלת החלטות: חשיפה למצבים שיש בהם משימות פתוחות הדורשות חשיבה של

פתרונות אפשריים ובחירה של פתרון מועדף;

שיתוף פעולה – הזדמנויות להבעת דעות ורעיונות לתיקון הצעצועים והקשבה להצעות של ילדים

אחרים ושיתופם בתהליך העבודה;

יכולת לשימוש בייצוגים.

תוצרים ומהלכים רצויים

הקמת מרחב הפעילות בשיתוף הילדים;

שילוב הפעילות במרחב במהלך חיי היומיום של הגן;

שיתוף הורים בחוויית היצירה.

בפעילות זו ניתן לשלב

חינוך סביבתי – צמצום הצריכה, עידוד הבנייה העצמית ואיסוף חלקי חילוף לשימוש חוזר במקום

השלכת צעצועים שהתקלקלו;

אמנות – פעילות זו מזמינה את הילדים ליצור צעצועים חדשים תוך עידוד היצירתיות ההמצאה

והשמירה על ערכים של אסתטיקה ושימוש מושכל בחומרים;

מדיה – שימוש בייצוגים מגוונים – ילדים יכולים לצלם או לאייר את חלקי הצעצוע שברצונם לתקן,

להכין כרטסת עם הוראות לתיקון של צעצועים;

כישורי חיים – תהליכים להתפתחות רגשית וחברתית של ילדים;

הורים וקהילה – שילוב הורים בתכנון ובבנייה, פעילות קהילתית עם הגן השכן או עם גורמים נוספים

בשכונה.