מאמרים פברואר 2018פברואר 2018

מיכל גבאי

gabbaymichal@gmail.com‏

המשולש המונטסורי –מיכל גבאי

 

אם נבקש ממבוגר ללמד ילד משהו, הוא בדרך כלל יפצח בהסבר עתיר מילים, כי מבוגרים רגילים לראות לימוד כקו ישר המחבר בין שתי נקודות: המלמד האקטיבי והלומד הפסיבי.

אבל, כאשר ילד נכנס לחדר ורואה משחק חדש מונח שם, הוא תמיד יגש למשחק ויתחיל לחקור אותו בעזרת החושים שלו. הוא ירים אותו, יריח אותו, יטעם אותו וכד’

אף ילד לא יכנס לחדר, יראה את המשחק, ירים את מבטו למבוגר ויאמר: “סליחה, אתה יכול להסביר לי מה זה המשחק הזה בבקשה?”

מריה מונטסורי : “וכך גילינו, כי חינוך הוא לא משהו שהמורה עושה, אלא זהו תהליך טבעי המבוצע באופן ספונטני ע”י הילד ואינו נרכש בעזרת הקשבה למילים, אלא בעזרת התנסויות בסביבה. תפקידו של המחנך אינו לדבר, אלא להכין את הסביבה להתנסויות של הילד” מתוך ספרה “The Absorbent Mind, pg 8″

כך בעצם תיארה מריה מונטסורי את המבנה המשולש של הלמידה.

הקדקוד הראשון של המשולש הוא הילד (לנושא זה הוקדש הירחון הקודם, של חודש ינואר). עלינו להכיר את השלבים ההתפתחותיים של הילדים בגילאים השונים ואת הצרכים שלהם בכל אחד מהשלבים.

הקדקוד השני של המשולש הוא המבוגר. מריה מונטסורי התייחסה רבות למבוגר כאל מחנך במערכות החינוכיות (בביה”ס ו/או בגן) אך גם להורה היות ו”לא כל מחנך הוא הורה, אך כל הורה הוא מחנך” How to raise an amazing child, The Montessori way, Tim Seldin, pg 7

עלינו להבין מהו התפקיד החינוכי שלנו בחיי ילדינו, בשלבים ההתפתחותיים השונים.

מהו האופן הנכון לשיח עם ילדים וכיצד להכין עבורם את הסביבה.

הקדקוד השלישי של המשולש המונטסורי הוא הסביבה.

תפקיד המחנך הוא ליצור סביבה בטוחה, מקדמת, מאתגרת ועשירה בהזדמנויות לצמיחה וללמידה עבור הילדים ולשמש כמתווך בינם לבין הסביבה.

סביבת מונטסורי הינה אסתטית ויפה, כי יופי במונטסורי זה לא מותרות, או כפי שמריה מונטסורי אמרה: “”כמעט אפשר לומר שישנו קשר מתמטי בין היופי של סביבת הילד לבין הפעילות שלו. הוא יבצע גילויים מתוך הנעה פנימית הרבה יותר בסביבה יפה מאשר במכוערת”.

עוד על הסביבה החינוכית של מונטסורי במאמרים הקודמים בירחון ספטמבר 2017 שהוקדש כולו לנושא “הסביבה כמחנך”.

כאשר מתקיים המשולש המונטסורי כמודל חינוכי בגן, בביה”ס או בבית, הילדים גדלים בעלי בטחון עצמי הנובע מתחושת מסוגלות אמיתית, לומדים עצמאיים נלהבים ובעלי עיניים בורקות, מוכנים לחוות את העולם בסקרנות ומתוך אהבה לעצמם ולסביבתם.