מאמרים פברואר 2018פברואר 2018

גלית סבג

galitis1975@gmail.com

הלומד, המלמד ומה שביניהם-גלית סבג

מתפיסה ליישום

דמות לומד זו תתפתח בתהליכי למידה משמעותית המבוססת על גישה קונסטרוקטיביסטית.

גישה זו מניחה כי ידע אינו מועבר לאדם, אלא נבנה בתודעתו באופן ייחודי בעזרת דפוסים המצויים בתודעה.

למידה משמעותית תשפיע על התפתחותם של תפקודי הלומד  בהיבטים שונים: קוגניטיביים, מטה-קוגניטיביים, ניהול הלמידה, תוך אישיים, בין אישיים וחושי-תנועתי. דמותו של הלומד, צרכיו וחווית הלמידה שלו יהוו בסיס לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה, לתכניות ההתערבות וליישומם במסגרת החינוכית הרלוונטית.

ילדים לומדים היטב כאשר הם מעורבים בתהליך הלמידה באמצעות שכלם, דמיונם, רגשותיהם וגופם. התוצר של מעורבות זו הוא הבנה של רעיונות בעלי ערך. מעורבות בתהליך הלמידה מספקת חוויה חיובית של למידה שהיא תנאי להבנה.

המשותף להגדרות השונות הוא שלמידה משמעותית היא למידה רלוונטית לחייהם של הילדים  ונוגעת בנימי נפשם תוך שהיא מערבת היבטים מגוונים של התנסויות שכליות, רגשיות, חברתיות-ערכיות, גופניות, אומנותיות, יצרניות ואחרות. למידה משמעותית מזמנת עבור הלומד:

פיתוח חשיבה

העמקה בנושאים שמעניינים את הלומד ועונים לצרכיו

התנסויות ופעילויות לבד וביחד

עידוד מצוינות ומיצוי פוטנציאל אישי לצד התפתחות רוחנית וערכית.

למידה משמעותית היא זו בה הילד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלוונטי לו ולפעילות . תהליך הלמידה מזמן חווית צמיחה קוגניטיבית, רגשית וחברתית-ערכית. הילד חש שהנלמד נותן מענה לצרכיו השונים: האינטלקטואליים, הרגשיים, החברתיים והפיסיו-מוטוריים; הוא יכול ליישם את הנלמד לצרכיו ברמה העיונית ובחיי היום יום.

תכנית העבודה הפדגוגית בגן אשר תביא לקשר הדוק בין המדריך והילד תתבטא ב:

פעילויות יזומות על-ידי מדריך  ופעילויות יזומות על-ידי ילדים

תכלול פעילויות מתוכננות מראש ותכנים שנוצרים בעקבות התרחשויות בגן ובקהילה

תתבסס על ידע קודם של הילדים ותסייע בהבניית ידע חדש

תשקף את מבנה העבודה הייחודי של גן-הילדים ותכלול: תכנון של סביבות למידה ושל

מגוון פעילויות המתקיימות בו-זמנית באותו מרחב:

פעילויות בהנחיית המדריך, ופעילויות המתקיימות ללא הנחייתו – בין הילדים לבין עצמם

התנסויות לימודיות שמתאימות לצרכים ההתפתחותיים ולדרכי למידתם של ילדים צעירים: תתמקד במשחק על גווניו השונים, הבעה  במגוון אמצעים, שילוב אמנויות, זאת תוך פיתוח סקרנות טבעית וקידום תהליכי חקר, תזמן פעילויות לילדים בעלי סגנונות למידה שונים, תרחיב נושאים אינטגרטיביים שילדים מכירים ומתעניינים בהם, תשלב שילוב משמעותי בין תחומי הדעת וההתפתחות השונים.

תשקף את התאמת ההתנסויות המתוכננות להקשר תרבותי-חברתי בהתאם לאוכלוסיית הילדים בגן (צורכי הקהילה והמשפחות).

 

עיצוב הסביבה החינוכית של הגן:

הסביבה החינוכית של הגן כוללת מרחבים שונים לפעילויות יומיומיות בתוך חלל הגן ובחצר. לעיצוב הסביבה החינוכית של הגן פוטנציאל לעודד את הילדים לחקור, להתנסות וליצור אינטראקציות. סביבה איכותית מפגישה את הילדים עם גירויים מעשירים, מרחיבה את ידיעותיהם, מפתחת את כישוריהם, עוזרת להם ללמוד על קיומם של גבולות ומקדמת את יכולתם לוויסות עצמי.

תחימת אזורי פעילות מוגדרים –  לדוגמה: פינות שונות למשחק חופשי (, שולחנות לעבודה וליצירה, מקום לארוחות, פינות אינטימיות, מרחב לספרייה, לשמיעת מוזיקה ועוד. חשוב להציג משחקים ואביזרים  בצורה אסתטית על מדפים נמוכים פתוחים כדי לאפשר נגישות אליהם. זימון חפצים, חומרים, משחקים וכו’ בהתאמה לגובה של הילדים יאפשר להם לבחור במה לשחק ואיך לפעול וכך לתת ביטוי להעדפות האישיות שלהם, להביא את האובייקטים אל המקום שהם יבחרו ולהחזיר אותם למקום האחסון בצורה עצמאית. כך יוכלו לפתח מיומניויות בחירה.

זימון חומרי יצירה לשימוש פתוח – חומרים שמאפשרים לילדים לפעול על פי בחירתם והעדפותיהם, ומזמנים את האפשרות לגרום לשינויים בסביבתם ולהשאיר עליה חותם אישי.  חומרים לשימוש פתוח, כגון: חומרים וכלים לשימוש חוזר, חומרים מן הטבע, כלים ואביזרים ליצירה גראפית מאפשרים לטפח את היצירתיות ואת הדמיון של הילדים ועשויים לעודד הבעה עצמית בצורה מיטבית. הביטוי של הילדים בדרכים שונות ובאמצעים שונים מעמיק ומרחיב את החשיבה של כל פרט ושל הקבוצה כקהילה קטנה כשלעצמה.

חצר הגן צמודה למבנה שלו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו –  החצר מהווה מרחב המזמן משחק חופשי, מפגש חברתי ופעילויות חקר. עיצוב החצר כולל מתקני משחק קבועים וניידים, ארגז חול וביתן למשחק סוציו-דרמטי. בחלק מן הגנים יש גינה לימודית, פינת חי, נגרייה ועוד, שבהם מתאפשרת למידה בלתי אמצעית של נושאים הקשורים לטבע ולסביבה.

הצוות החינוכי בגן

תכנית העבודה הפדגוגית בגן-הילדים כפי שתוארה לעיל, כוללת פירוט של ידע, ערכים, מיומנויות וכישורים, שמצופה מילדים לפתח, ותכנון דרכים לקידומם. תכנית הוראה אינטגרטיבית מועילה, מהנה ומאתגרת מאפשרת למידה במגוון תחומים ותורמת להעשרת ידע עולם.

הצוות החינוכי של הגן פועל לקידום  תהליכי חקר ולמידה של ילדים ומרחיב את עולמם באמצעות פעילויות מכוונות ובהתייחס לחוויות מזדמנות. נושאים ותכנים שונים מועלים ונלמדים בדרכים מגוונות. מגוון הפעילויות האלה ואיכותן הוא רובד נוסף בקשר שבין הילד לגננת הנושאת תפקיד חשוב בתיווך בין החוויות הרגשיות שצוברים הילדים לבין העולם האינטלקטואלי.

דרכי למידה של ילדים   ודרכי הפעולה של מחנכים :

הילדים מביאים אתם לתהליכי למידה ידע והבנות מהתנסויות קודמות

איסוף מידע עליהם בעזרת שיחות עם הורים, תצפיות, שיחות עם ילדים, עיון בתוצרי הילדים וכד’

למידת הרקע התרבותי-חברתי של הקהילה שאליה משתייכים הילדים.

מתכננים את הפעילות בגן על בסיס הידע ההתפתחותי וההיכרות המדויקת עם הילדים בגן

הילדים מבנים ידע חדש על-ידי התנסות בסביבה

יוצרים סביבה המאפשרת התנסות: מוקדי פעילות בגן ובחצר שיש בהם מקום לפעול, ומציעים מגוון משחקים, אביזרים וחומרים תוך הימנעות מעומס יתר

מעודדים את הילדים להיות פעילים באמצעות הצעות להרחבת הפעילות כדי לאתגרם: חיזוק העשייה, חיפוש אחר הצעות חלופיות, זימון אביזרים או חומרים חדשים וכד’

מסייעים לילדים לארגן ידע חדש באמצעות תיווך במצבי למידה בגן

הילדים לומדים באמצעות אינטראקציות עם אחרים (מבוגרים וילדים)

מארגנים סביבה שמזמנת פעילות ליותר מילד אחד: שולחנות שאפשר לשבת סביבם, כיסאות שמסודרים בקבוצה ופונים אחד לאחר, חומרים ומשחקים לפעילות משותפת וכד’

מציעים משימות שיצריכו שיתוף פעולה בין הילדים לצורך קבלת החלטות בפתרון בעיות: יצירה משותפת, משחקי שולחן לקבוצות, עריכת שולחן לאירועים וכד’

מעודדים ומחזקים את הפעילות הקבוצתית השיתופית הספונטנית של הילדים: משחקי חברה, משחק סוציו-דרמטי וכד’

משתלבים בפעילות הילדים כאשר נוצר צורך להרחיב את הפעילות והמשחק

יוצרים הזדמנויות ללמידה מזדמנת (מצטרפים לילדים פועלים), מכוונת ומתוכננת מראש על-ידי המבוגר בקבוצות קטנות:

משוחחים עם ילדים במהלך היום ומדי יום (שיחות מתוכננות ומזדמנות)

מעודדים את הילדים להביע את עצמם: לשוחח, לשאול שאלות, לדמיין, לנבא, לשער, לטעון, לנמק, ליצור

הילדים לומדים תוך כדי התנסויות חוזרות בסביבה    יוצרים מסגרת של סדר יום שיוצרת תחושה של שגרה המעניקה ביטחון

מבססים את ההוראה על דרכי פעולה מרכזיות שחוזרות על עצמן בצורה שיטתית ומכוונת במהלך השנה

הילדים לומדים בעיקר  כשהם יוזמים ופעילים ויש להם חופש לבחור על כן כשאנו נענים ליוזמות של הילדים, ותומכים בהן

כך אנו מחזקים תחושת יכולת ושליטה בבחירות ובהחלטות של עצמם: מאפשרים לבחור מתוך מגוון (פעילויות, חומרים, משחקים וכד’) ומכבדים את הבחירה.

מזמנים לילדים פעילויות המתאימות להם על-פי העדפותיהם האישיות.

הילדים לומדים כשיש להם מרחב של זמן לפעול ולהעמיק.

מאפשרים לילדים לתכנן ולארגן את פעילותם בלי לקטוע אותה (המשכיות של משחק מעבר ליום).

עוסקים בנושאים ובפרויקטים ארוכי טווח עד שהילדים חשים מיצוי.

מעודדים את הילדים להתמיד בפעילות מתחילתה עד סיומה.

הילדים לומדים כשמתאפשרת להם חוויית  הצלחה.

מעודדים את הילד להתנסות בפעילויות ברמת קושי המקדמת אותו (על סמך היכרות עם הילד).

נותנים משוב ענייני על התהליך שעבר המשקף לילד את שלבי ההצלחה.

הילדים מתפתחים ולומדים דרך המשחק לסוגיו תוך עיסוק בנושאים שיש להם בהם עניין ובפעילויות קרובות לליבם.

מזמנים לילדים סביבה המאפשרת מגוון סוגי התנסויות במשחק: חופשי, דרמטי, קונסטרוקטיבי, דידקטי, תנועתי ומוזיקלי.

משלבים משחק תוך כדי הוראה ובתחומים השונים.

הילדים לומדים כשהם ניצבים בפני בעיה או קונפליקט מזמנים לילדים מצבים שיש בהם דילמות הדורשות פתרון ומאפשרים להציע מגוון פתרונות.

מעודדים את הילדים לפתור בעיות שהחיים בגן ובכלל מזמנים.

נותנים לגיטימציה להבעת דעות שונות; נותנים לגיטימציה להציע כל שאלה; ישנה יותר מתשובה נכונה אחת; מקשיבים לתשובות השונות התורמות לארגון הידע של הילדים השונים.

כך נבנית מיומנות בחירה ומיצוי פוטנציאל בסביבה החינוכית המורחבת.

הדברים שלעיל מבוססים על תכנית לימוד של משרד החינוך לגיל הרך.

בברכה

 

גלית סבג

מנהלת גני מונטסורי במיקווה ישראל