מפנקסה של גננת/מדריכה/מורהספטמבר 2017

אלמוג לוי – מדריכת מונטיסורי בגן של שלומית מקווה ישראל
almoglevi16@gmail.com

מדריכת מונטסורי בגן של שלומית במיקווה ישראל-חולון
הפעילות בחצר הגן מהווה חלק מתוכנית הלימודים בגן הילדים.

חצר הגן היא מרחב המאפשר תנועה חופשית ומונחית במתקנים, באביזרים, בכלים גדולים וקטנים. הפעילות בחצר הגן תורמת להתפתחות פיזית, שכלית, רגשית וחברתית של הילדים והינה חלק חשוב מן הפעילות היומית בגן.

מחקרים גילו כי משחק בחצר אהוב על הילדים מהמשחק בתוך הגן. ילדים מתפתחים טוב יותר מבחינה חברתית כאשר הם פועלים ומשחקים בחצר עם חברים, שכן פעילות גופנית בחצר מגבירה את המוטיבציה לפעול בשל עושר הגירויים.

למידה היא התפתחות של יצירת
משמעות על ידי הלומד. המורה אינו מקור הידע העיקרי, ואף אינו מקנה ידע, אלא התלמיד בונה את
הידע שלו על ידי שאילת שאלות, איסוף מידע, הפעלת מיומנויות ויצירת קשר בין כל אלה.

ישנה חשיבות רבה לתכנון המרחב האקולוגי של חצר גן הילדים בחיבור הילד לטבע, בעידוד

מעורבותו ואחריותו לשמירת הסביבה ולהגנת הטבע. בין יתר המטרות הנעלות שיש לפעילות בטבע,

פעילות בטבע ובחצר מאפשרת חקר מעקב ותצפיות לאורך כל השנה, על הסביבה, עונות השנה

ובעלי חיים. פעילות בטבע משקפת את העיקרון המדעי של יחסי גומלין בין יצורים חיים, בנוסף

ערכים כגון אהבת הטבע ואחריות על שימור סביבות חיים.

החזון הסביבתי שלי כמדריכת מונטסורי בגן שנמצא בעצם בתוך שמורת טבע {מיקווה –ישראל}, הוא לגרום  להתהוות סביבת גן אסתטית פעילה ונכון להיום גם מקיימת.

לפי החזון שלי סביבת הגן תכלול סביבה דינאמית ומשתנה – מוקדי פעילות משתנים ולפי נושא תוכן

וגם סביבה קבועה – מוקדי פעילות קבועים.

מבחינתי בגיל הרך לסביבת הגן תפקיד מרכזי. ילדים פועלים הם ילדים לומדים. מאחר ולמידה

משמעותית בגיל זה בעיקר כוללת חוויה קונקרטית ומוחשיות  ופחות מופשטות. החוויה החושית, התחושתית,

המוטורית, יחד עם למידה מופשטת של המשגה/ הסבר ברמה תואמת גיל, וגישה חיובית מכילה

ואוהבת, יוצרת חוויה שלמה של למידה .

 

הפעילויות בחצר פעילה כוללות 4 מרכיבים: יצירה, עבודה, משחק ולמידה.

 

פעילויות  בחצר פעילה  מאפשרות פיתוח תפיסה והתמצאות חברתית, קליטת מושגי גובה ומרחק, הגברת המהירות בפעילויות בתנועה וכן משחק דרמטי וקונסטרוקטיבי.

 

חצר פעילה מזמנת אין ספור הזדמנויות לחינוך ערכי וחברתי, חינוך לאיכות הסביבה ולאורח חיים, חינוך לעזרה הדדית,  לשותפות ולכיבוד הזולת.

 

חצר פעילה דורשת הקמת מרכזי פעילות דינמיים, משתנים ומתחדשים, המזמנים לילדים התנסות ממשית בדגמים של סביבת החיים.

 

 

*בחצר הגן אמור הצוות החינוכי ליצור מרחב סביבה אשר יאפשר הפעלות שיזמנו לילדים אפשרויות לפעול, לחקור, ליצור, לצפות, לעקוב, אחר תהליכים ותופעות בטבע – בעלי-חיים וצמחים .

 

*התנסויות בחומרים שונים.

*פינת  כלים שלובים

 

*שפע גירויים ייחודיים, מעוררים את הילדים לפעילות של חקר וגילוי תוך התנסויות מזדמנות ומכוונות בתחומים שונים:

 

*פעילות בתנועה, משחק דרמטי וקונסטרוקטיבי.

 

* פעילויות יזומות ומונחות על ידי הצוות החינוכי יום או יומיים קבועים בשבוע: פעילויות ספורט וחברה, הפעלת מוקדי יצירה ומשחק בחומרים.

 

*מעורבות ההורים בפעילות בחצר הגן חשובה. ניתן להיעזר בהורים ביוזמות החדשות ונעודד אותם לתרום כלים, חומרים ורעיונות ולעזור בבניית המוקדים והגינה הלימודית. אנו גם נזמנם, כמובן, לפעילויות משותפות עם הילדים.

 

*מומלץ ביותר להקים מוקדים חדשים ונוספים בכל עונה ולכל נושא הנלמד בגן.

הקמת מוקדי הפעילות יכולות לכלול: – הקמת חצר מוסיקאלית, ערוגות פרחי נוי לזימון חרקים, גינת ספירלת

תבלינים, מתקנים להאכלת ציפורים, תיאטרון, בית תה, קירות פעילים, חצר גרוטאות, יצירות

בטבע, שולחן אריגה, סדנת יצירה קטנה, בית בובות מחמרים בשימוש חוזר, פינת מחזור.

שיח עם הילדים וליווי של הסבר לאורך כל תהליך יישומי.

שימור מוקדי פעילות והרחבתם לאורך השנה.

 

בהצלחה רבה

 

שלכם

אלמוג