מקצועותספטמבר 2017

אמנות לפי שיטת מונטסורי

שלום לכם,

בכל חודש נציג את צייר החודש המתארח בגננו ואת הפעילות הנלוות.

בגנים שלנו האמנות משולבת באסטרטגיית חשיבה חזותית המאפשרת

דיון לפני העבודה המעשית.

ראובן רובין ונחום גוטמן הינם ציירי החודש.

שני הציירים ציירו בעיקר את נופה של הארץ ואת הדמויות אשר איכלסו אותה במהלך השנות הקמת המדינה.

הציור הנדון הינו “רימונים על אדן החלון”.

"רימונים על חלוני"

לאחר ניתוח מרכיבי הציור: צבע צורה רקע, כל ילד יצר רימון בעזרת חמר.

לעיתים שלם לעיתים חצי רימון בו הגרגירים גלויים.

את רימוני החמר שילבנו בלוח התוכן המשותף אותו יצרו הילדים, כנהוג בכיתות מונטסורי. הלוח מורכב מרקע –נוף ארץ ישראל ורימונים על חלון תלת מימדי. כל ילד גם יצר ציור אישי בהשראת התמונה.

התוצאה לפניכם…