מאמרים נובמבר 2017נובמבר 2017

תצפיות  בגן מונטסורי-ללכת בעקבות הילד

פרק זה לקוח מהספר מונטסורי והילד במאה ה – 21

© כל הזכויות שמורות

תצפית –בהגדרתה המילונית –הינה התבוננות סבילה הבוחנת את ההתנהגות וההתנהלות בפועל של המשתתפים.

מריה מונטסורי ,מתוקף היותה מדענית, השתמשה בכלי המדעי הזה

בהיותה מודעת עד מאוד לערכו, על מנת לבסס את שיטת החינוך שלה על ממצאים כמעט מדעיים.

היא העלתה את איכות התצפית ככלי שימושי לסייע לה בעבודתה החינוכית לרמת על.

בעזרת תצפיותיה הממוקדות , בבית החולים לילדים ,כמו גם בקאזה דה במביני ,השיגה את הבנותיה העמוקות ביותר.

אופן תצפיתה מעבר להיותה מאופיינת בפרמטרים מדעיים, היתה גם דרך התבוננת מדויקת, בזמן נתון, של התנהלות הילד כפרט וכחלק מהקבוצה  ונעדרה שיפוט ,דעות קדומות וביקורת.

על סמך ניסיונה הכתוב , התצפיות כיום הינן עיקרון יסוד בניהול כיתת מונטסורי והאופן בו הם מיושמים בכיתה הפך למקצועי וממוקד מאוד.

מעניינת העובדה כי מונטסורי לא לימדה את החניכות שלה בקורסים הרבים שהעבירה את טכניקת התצפית. היא סברה כי המקום הייחודי הפנימי , ממנו נבעת היכולת לתצפת הינו אישי ביותר.

לא תמיד שלב התפתחותי זה של המדריך והמחנך מאפשר את ההתבוננות הדרושה והרצויה.

התבוננות אשר הינה נקיה, צלולה ונטולת עכירות. לפעמים יכולת זו קיימת במרחבי תודעת האדם ובינת ליבו ולעיתים לא.

יכולת זו איננה אוטומטית ,.היא קשורה להתפתחות האישיות של כל אדם.

פעולת התצפית דורשת בינת לב, וצניעות נטולת אגו שאיננה נחלתם של כולם.

כיום ,מובנת העובדה מדוע התצפית מהווה חלק אינטגרלי של העשייה החינוכית. ברור הדבר, כי אך ורק באמצעות ההתבוננות בהתנהלות הילד במרחב הלימודי, זיהוי צרכיו, מיקומו בשלבי ההתפתחות ,כמו גם תפקודיו הפסיכומוטוריים אפשר לסייע ולתווך לו את סביבת הלמידה ,כמו גם לאתגר אותו.

באם לא נהיה מודעים למיצובו הקוגניטיבי, הרגשי, חברתי ,מוטורי ברצף ההתפתחותי, איך נדע איך לסייע ,להנחות ולקדם אותו ?

חשיבותה של התצפית באה גם לידי ביטוי ביחסי המחנך ,ההורה וצוות ההוראה. התצפית מאפשרת לעוסקים במלאכה להיות מעודכנים בעזרת דפי מעקב .

מעשה תיעוד זה אשר בחלקו מהווה הקשבה לצרכי הילד –(ראה את פרק הפדגוגיה של ההקשבה),תורם גם הוא ומתכלל את כל מערך הסיוע הלימודי, רגשי וחברתי.

מטרות התצפית הן גם זיהוי רמת ההתפתחות, התפקוד ותקופות הרגישות בתחום הקוגניטיבי, הסנסו מוטורי, הרגשי, החברתי וגם הרוחני.

מטרה נוספת היא לא רק זיהוי תקופות הרגישות, אלא גם את זמן המעברים ביניהם , זיהוי המצריך רמת התבוננות גבוהה מהרגיל.

התצפיות הינן פסיביות ולעיתים רצוי אף שתהיינה סמויות, על מנת שהילד יתנהל בטבעיות ולא יחוש כי הוא עומד למבחן כלשהו וישנה את התנהלותו באופן מלאכותי.

תצפית מדויקת ומורכבת מספקת לנו אינפורמציה רבה ולא בכדי היא נחשבת כיום לכלי עבודה מעולה עבור מדריך מונטסורי מאומן ומיומן.

על פי נתוניה, ניתן לבדוק מהי רמת העצמאות של הילד, מהם דפוסי ההתנהגות החברתית, מהי רמת הקשב והריכוז, מהם העדפותיו הלימודיות, מה רמת הסדר והארגון  בביצוע המטלות השונות ,כמו גם אינדיקציות על חייו הרגשיים החברתיים,

האם הוא מוביל או מובל ,מנהיג או חניך, ניחן ביצירתיות או לא ועוד .

לעיתים תצפיות מיועדות באופן ממוקד לבדוק לקויות למידה, קשיים או עיכובים התפתחותיים.

תצפית הינה כלי עזר במעקב אחר כל הביטויים התפקודיים ומסייעת לחדד ולזקק הבנות ואבחנות .

מטרת התצפית העליונה היא בראש וראשונה להבין באופן מעמיק ורק אז להגיב מתוך מתוך מקום מקשיב ,מכיל ומקבל ללא ביקורת שיפוט או דעה.

תפקיד המדריך כתוצאה מתצפיותיו ,הינו לאפשר לעיתים לילד הזקוק לכך, שטח סטרילי ,ללא הפרעות על מנת למצות את פעילותו.

אופן התצפית גם הוא משמעותי מאוד.

הדבר דורש מהמורה הצופה להגיע אל התצפית מנקודת מוצא של תודעת המתחיל. כלומר, כשהוא איננו מונע מתוך ידיעה מוקדמת של מה הוא מתעתד לראות או דעות שיפוטיות על הילד.

רק כך יוכל לראות בצורה מציאותית ואמתית את הילד בעשייתו.

כל יום לגופו.

כלומר, איכות אישיותו של המדריך משפיעה באופן מהותי על ראייתו, כמו גם על רמת דיוק התצפית.

על הצופה להיות צנוע, מוכן להפתעות ושינויים.

על מנת לעזור לילד בתהליך הנורמליזציה, על המדריך הצופה לראות את הילד ולתצפת אותו בהיבטים ובמצבים שונים.

בעשייתו הלימודית, בזמן חצר, במפגש מליאה, בזמן טיול ועוד.

רק כך תתאפשר תמונה מלאה ובהירה של יכולותיו כמו גם של אישיותו.

דפי מעקב הנהוגים בכיתות מונטסורי מאפשרים ידיעה של פעילות עבר, מעקב אחר הקנייות ומסייעות להצעיד את הילד קדימה לשלב הבא מתוך התחשבות מוחלטת ברצונו ובצרכיו ומאויו.

לך בעקבות הילד –אמרה מונטסורי –ולא שגתה.

 

© כל הזכויות שמורות –
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם או לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי – אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – כל חלק מהמאמר.
שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול במאמר זה או בחלקו אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת מהמו”ל, שתינתן מראש בכתב.