מאמרים נובמבר 2017נובמבר 2017

הפדגוגיה של ההקשבה בגן מונטסורי / יפית צחר

כגננת מובילה בגן מונטסורי במיקווה ישראל אני נחשפת ברמה יומיומית למונח היסוד בגישת מונטסורי –”ללכת בעקבות הילד”.

העשייה החינוכית האינטנסיבית בגן מאפשרת לי לבצע הקשבה עמוקה בה הילד שותף באמצעות דיון לכל המתרחש בגן ואומר את דברו.

לא רק אומר , אלא ל שותף פעיל, לומד ומלמד בו זמנית. הדבר מתאפשר באמצעות “הפדגוגיה של ההקשבה”.

הקשבה נמנית על היסודות המבנים את התקשורת האנושית ואת החינוך הנתפסים בעינינו כמצויים ביחסי גומלין. קיימת הבנה, הן מצד המבוגר והן מצד הילד, שהיא היכולת לפתח תיאוריות פרשניות שהן זמניות וכפופות לעיבוד ושכלול תמידיים.

התיאוריות שלנו זקוקות להקשבה של זולתנו על מנת להתקיים: כל הסבר או השערה, מן הגסים והכוללניים ביותר, וכלה בדקי האבחנה והספציפיים ביותר, זקוקים לתקשורת, להקשבה כדי להתקיים. זוהי הנחת היסוד של “הפדגוגיה של ההקשבה.

הקשבה נתפסת כמטאפורה של פתיחות ורגישות. הכוונה היא להקשבה המתבצעת לא באמצעות האוזן בלבד אלא בכל החושים, הקשבה לכל אותם קודים המרכיבים תקשורת בין-אישית בה אנו עושים שימוש כדי להביע את עצמנו ולתקשר. ההקשבה פירושה להיות פתוח להבדלים, לשונות, ולקדמם בברכה, זאת מתוך הכרה בערכן של נקודות ההשקפה והפרשנויות של האחר: הקשבה שמיתרגמת להמתנה וציפייה. הקשבה פירושה לכבד את האחר, להעניק לו מראה ונוכחות ובתוך כך לתרום להעשרת המקשיב ובעל המסר כאחד.

הקשבה היא  תנאי הכרחי לכל מערכת יחסים של הוראה/למידה המתמקדת בלמידה. הקשבה הינה היכולת לבנות הקשר שבמסגרתו יחוש כל פרט חופשי ורשאי לשוחח ולהציג את התיאוריות שלו/ה, הקשר בו יוכל כל פרט לחוש רצוי.

אינני מרגישה כי תפקידי מתמצה רק בתיווך תרבותי, אלא גם בתרגום מעשי   את התהליכים שהילדים עוברים,  כך נוצרת ההזדמנות ללמוד וללמד עם אופי הדדי באמת.

התיעוד של הילדים בתהליכי חשיבתם ועשייתם, כמו גם התצפיות המדויקות של הצוות החינוכי ,אשר עובד איתי,

הופך התיעוד את התהליכים הללו לגלויים עבור הילדים וע”י כך מאפשר להם להגיע לידי תובנת התהליכים המתרחשים בקרבם.

הרמה הגבוהה אליה מגיעים הילדים כתולדה מההקשבה הנרחבת באה לידי ביטוי במיצוי מירבי של הפוטנציאל הגלום בהם.

ההקשבה יחד עם הגישה הדיאלוגית המובנית בכל גן מונטסורי

ומתן מקום נכבד לעשייה יצירתית, מאפשרת יצרת מרחב חינוכי מתפתח אשר בו זמנית מעשיר אותנו כצוות ובוודאי את הילדים.

אני מודה לד”ר שלומית אביב –בעלת הגן על התמיכה והאוטונומיה

בעשייתנו החינוכית.