ירחון מונטסורי ישראל ,יוצא לאור  על מנת לתת מענה הכרחי לקהילת מונטסורי המתרחבת והולכת במדינת ישראל.

ירחון זה, הראשון מסוגו בישראל , הינו של הקהילה ולמען הקהילה.

הכותבים הינם אנשי חינוך וחזון ,הנושמים וחיים את פילוסופיית החינוך הייחודית ע”ש מריה מונטסורי יום יום ושעה שעה.

בעשייתם החינוכית הם מגלמים את דרך החינוך הזו הלכה למעשה.

בין הכותבים נמנים גננות ומורות בבתי הספר והגנים המונטסוריים, אך גם הורים

וילדים המרכיבים את הקהילה בישראל.

חברי המערכת נבחרו בקפידה על מנת לקשר בין הירחון לקהילה ובשל אמירתם הברורה בתחום החינוך.

הירחון הינו בחסות ה”מכון הישראלי לחינוך מונטסורי” , אשר שם לו למטרה

לפעול בכל האמצעים, מתוך  הכרת צורכי החינוך הייחודיים של ארצנו, על מנת לתרום מידיעותינו, מרצנו וזמננו לקידום השיטה בישראל ולהפצתה. פועלנו נובע מתוך אמונה עמוקה ששילוב השיטה והעצמת המודעות אליה בכל מסגרת אפשרית, כולל ירחון זה , יביאו לשינוי במערכת החינוך בישראל, שינוי הכרחי לדעתנו.

אנו מקבלים בברכה אל שורותינו כל איש ואישה, הורה או מחנך שיפעלו עמנו שכם אחת לשיפור חינוך הילד וטיפוח טובתו.

אנו משוכנעים כי נדרש שינוי יסודי במערכת החינוך הקיימת וכי יש לאפשר להורים לבחור את המסגרת לחינוך ילדם גם במערכת החינוך היסודית. אי לכך, בכוונתנו לפעול ליישום אוטונומיה פדגוגית ולהניע יזמה חינוכית זו, גם באמצעות ירחון זה.

 

בהכרת צורכי החינוך הייחודיים של ארצנו התאגדנו – אנשי חינוך וחזון, הורים, מורים וגננות – על מנת לתרום מידיעותינו, מרצנו וזמננו בהכרת צורכי החינוך הייחודיים של ארצנו התאגדנו – אנשי חינוך וחזון, הורים, מורים וגננות – על מנת לתרום מידיעותינו, מרצנו וזמננו לקידום השיטה בישראל ולהפצתה. פועלנו נובע מתוך אמונה עמוקה ששילוב השיטה והעצמת המודעות אליה במסגרות ממלכתיות יביאו לשינוי במערכת החינוך בישראל, שינוי הכרחי לדעתנו. אנו מקבלים בברכה אל שורותינו כל איש ואישה, הורה או מחנך שיפעלו עמנו שכם אחת לשיפור חינוך הילד וטיפוח טובתו.

אנו משוכנעים כי נדרש שינוי יסודי במערכת החינוך הקיימת וכי יש לאפשר להורים לבחור את המסגרת לחינוך ילדם גם במערכת החינוך היסודית. אי לכך, בכוונתנו לפעול ליישום אוטונומיה פדגוגית ולהניע יזמה חינוכית זו.